Guide til Pool pleje

GUIDE TIL POOL PLEJE

Vandet i swimmingpools er levende, da det dagligt udsættes for meget varierende forhold. Hver poolbruger, naturen samt omgivelserne er med til at tilføre vandet både organiske og uorganiske stoffer. Hvis disse forhold ikke behandles, vil poolvandet hurtigt blive grumset og uklart, da poolvand, hvor plejeanvisningerne ikke overholdes, er et ideelt sted for bakterie og algevækst.

Alle poolejere, der tror, at de efter at have fyldt poolen kan læne sig tilbage og nyde det uden at følge plejeanvisningerne, vil opleve problemer allerede efter et par dage. Resultatet af det ovenfor beskrevne forsøg, vil i poolvand blive væsentligt værre, da der her er tale om varmere vand.
Vandet i din pool kan dog vedblive med at være krystalklart, hygiejnisk og fri for ubehagelige lugte, hvis en række fysiske og kemiske tiltag opfyldes.
Med de helt rigtige plejeprodukter kan du holde vandet i din pool rent og klart ved blot at følge nogle enkelte og simple plejeanvisninger.

 

Fysisk vandpleje

Størstedelen af de store snavspartikler vil i en pool med god cirkulation blive fanget i filteret. Generelt anbefaler vi, at filterpumpen skal være i drift, således at den samlede mængde vand vil blive cirkuleret mindst 2 - 3 gange om dagen. Dette tilsvarer en daglig filterdrift på 6 - 8 timer.
Hvis du anvender et sandfilter, skal filteret renses hver uge vha. returskylning, således at dit poolvand tilføres frisk vand. Den automatiske procedure, der frembringes ved rensningsprocessen af sandfilter, gælder også andre filtertyper. Disse skal også rengøres, og mindst 3% af vandet skal udskiftes med frisk vand hver uge.
Alle urenheder, der kommer i vandet, kan enten fjernes manuelt med et fiskenet eller opsuges vha. en automatisk sugekanal.

 

Kemisk vandpleje

Den kemiske vandpleje er opdelt i 4 forskellige stadier:
1. Regulering af pH-værdi
2. Desinficering
3. Forebyggelse mod alger
4. Flokkulering
Der kan vælges mellem tre forskellige rutinemæssige plejeprogrammer inden for vanddesinfektion:
* vanddesinfektion med aktivt oxygen
* vanddesinfektion med klor
* vanddesinfektion med brom

 

Du kan natuligvis købe alle de nødvendige produkter til et klart poolvand hos LJ Spa & Pool. Ring på 7580 1125 for at høre mere.

Kontakt

Kontakt mere end 30 års erfaring!

+45 40 28 18 08

Tilbud

Spabad 180x80

Stærk nedsat pris.

Hjørne Spa 150x150

Vores populære spamodel  har vi givet et godt afslag af prisen:

TILBUDs pris kr. 15.500kr inkl moms.

Top
Thrane.nu