Guide til Spa pleje

Guide til spa pleje

Der er visse faktorer, der skal overvejes, når man kontrollerer vandet i et spabad. Der sendes kontinuerligt vand gennem spabadet, og indtaget af luft skaber boblerne. Vandets høje temperaturer og de svært tilgængelige rør, der besværliggør normale rensemetoder, forøger chancen for ophobning og vækst af bakterier. Udover at reducere vandkvaliteten kan denne ophobning af bakterier også medføre en reel fare for infektion.
Der er visse behandlingsmetoder, der skal udføres regelmæssigt, for at sikre, at vandet i
spabadet forbliver rent, friskt og klart. De mest vigtige behandlingstrin er regulering af pH-værdien, stabilisering af vandets hårdhedsgrad samt desinficering af vandet.

 

Spa pH

For at opretholde en god vandkvalitet er det vigtigt at bibeholde en pH-værdi, der ligger mellem 7,0 og 7,4. Holdes vandet inden for denne grænse, vil det være mere skånsomt overfor huden, og samtidig vil vandplejeprodukterne være mere effektive.
Erfaringen viser, at varmt vand i spabade har en tendens til at have en højere pH-værdi, især efter påfyldning. Derfor er det vigtigt at måle og regulere pH-værdien i dagene efter påfyldning. Det bedste er altid at kontrollere pH-værdien, før man bader. Dette kan gøres vha. QuickTest eller Pool Tester.

 

Stabilisering

Hårdt vand, der måler mere end 15 °dH, medfører kalkaflejringer i spabadet i varmevekslerne samt i filteret, hvilket resulterer i grumset og uklart vand. Denne proces fremmes af høje temperaturer, så hvis der leveres hårdt vand i dit områder, bør du altid anvende Calcinex.

 

Desinficering

Der er flere måde, hvorpå du kan desinficere vandet i dit spabad. De mest anvendte er med aktiv oxygen, klor og brom.

 

Rensning

Erfaringen viser, at vandet i spabade, der ikke har været i regelmæssig brug, ofte er utilstrækkeligt desinficeret. Sådanne desinficeringspauser skaber bakterievækst, der ofte efterlader en glat såkaldt biofilm på badets sider og i rørene. Denne biofilm kan let fjernes fra badet vha. filtrering og rensning med børste, men rensningen af rørsystemet kan være vanskeligt. LJ Spa & Pool anbefaler, at badet tømmes og renses grundigt én gang om måneden.

Kontakt

Kontakt mere end 30 års erfaring!

+45 40 28 18 08

Tilbud

Spabad 180x80

Stærk nedsat pris.

Hjørne Spa 150x150

Vores populære spamodel  har vi givet et godt afslag af prisen:

TILBUDs pris kr. 15.500kr inkl moms.

Top
Thrane.nu